aloite nuorisovaltuustosta

Valtuustoaloite nuorisovaltuustosta Hollolaan, aloite kunnanhallitukselle

13/12/2006Nuorisovaltuustoaloite

 Nuorisolaki muuttui vuonna 2006 siten, että nuoria on kuultava heitä itseään koskevissa asioissa.  Esitän, että Hollolaan perustetaan nuorisovaltuusto. Se voi olla muodoltaan Hollolan oma ja/tai seudullinen vaaleilla valittu nuorisovaltuusto. Se voi olla myös nuorisofoorumi eli eräänlainen nuorisoasioiden neuvotteluvaliokunta, jonne kutsutaan nuoret kouluista ja oppilaitoksista sekä nuorisotoimesta ja tarvittaessa järjestöistä.

 Aloitteessa tulisi huomioida paikallisuuden lisäksi myös seudulliset ratkaisut:: läntisen perusturvapiirin alueella Padasjoki pohtii nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä, ja Asikkalassa ja Kärkölässä on olemassa päätökset nuorisovaltuustosta. Paikallisesti ja alueellisesti nuorisovaltuustoilla on merkitystä, koska vaikka nuorten vaikuttamismahdollisuudet pitää lähteä ruohonjuuritasolta, niin vaikuttamiskanavilla pitää olla virallinen asema, jotta nuoret otetaan vakavasti. Jatkossa paikalliset ratkaisut voivat tukea laajemmin seudullisia ratkaisuja.

 Seudullisesti tulee myös harkita, mitä Lahti tekee. Lahdessa ei ole nuorisovaltuustoa, vaan nuorten osallisuushanke eli Aivovalta-projekti,  jossa lähdetään koulujen oppilaskuntien edustajien kautta vaikuttamaan ja opetellaan vaikuttamisen keinoja. Vuonna 2008 projekti jatkuu rahoituksen päättymisestä huolimatta, ja mukaan on todennäköisesti tulossa koulutuskeskus Salpaus. Jatkorahoitushakemuksessa Aivovalta-projektille on suunnitteilla mm. oma nettiportaali.

 Ehdotan siis, että nuorisovaltuuston perustamisen lisäksi Hollola osallistuu Lahden Aivovalta-projektin jatkolinjauksiin. Lahden ympäristökuntien nuorisovaltuustot/nuorten vaikuttajaryhmät/oppilaitosten edustajat  pystyvät todennäköisesti jatkossa  hyödyntämään Aivovalta-projektin organisaatiota seudullisten aloitteiden ja linjausten sekä yhteistyön muodossa. Lisäksi Lahdessa on nuorisotoimen palkkalistoilla seudullinen nuorisokoordinaattori, joka pystyy organisoimaan myös seudulliset yhteiset aloitteet ja seudulliset yhteiset tavoitteet nuorison asioiden edistämiseksi.

 Miksi nuorisovaltuusto?

 1. Nuorisovaltuusto/nuorisofoorumi/nuorisoasioiden neuvottelukunta toimii nuorten äänitorvena kunnan/seudun organisaatiossa. Se ajaa nuorten asioita eteenpäin, nostaa esille nuorten toiveita ja kertoo nuorten mielipiteen ajankohtaisiin kysymyksiin. He saavat myös helpommin edustuksen ja tulevat kuulluksi erilaisissa työryhmissä, kuten esimerkiksi paikallisesti keskustan kehittämistyöryhmässä ja demokratia-työryhmässä.

2. Nuorisovaltuutetuille toiminta nuorisovaltuustossa on poliittisesti osallistava ja aktivoiva kokemus. Nuoret tutustuvat kotikuntaansa, oppivat kokouskäytäntöjä ja pääsevät osallistumaan päätöksentekoon. Omien kokouksien ja työryhmien lisäksi he osallistuvat usein myös lästäolo- ja puheoikeudella lautakuntien/seudullisten elinten kokouksiin, mikäli niissä käsitellään heitä koskevia asioita. Heillä on myös usein aloitteenteko-oikeus hallitukselle.

 3. Nuorisovaltuusto tuo yhteisten asioiden hoidon lähemmäs muitakin nuoria. Nuoret saavat äänitorven, jonka mukaan heitä kuullaan. Paikallisesti heillä on yhteisöllinen merkitys, koska he voivat tiedottaa ja koota alueen nuoria. Alueellisesti he voivat pitää yhteyttä muihin nuorisovaltuustoihin/nuortenfoorumeihin/ tapahtumanjärjestäjiin/seutuvaltuustoon/maakuntavaltuustoon.

Hollolan vihreä valtuustoryhmä, Kristiina Vanhala-Selin