Hollolan visio: PARAS JA JUUREVA KUNTA

Kristiina Vanhala-Selin: Hollolan kuntastrategian edistyminen lokakuussa 2017 valtuustoseminaarissa ja kuntalaisten kuulemistilaisuuksissa kohti luonnosvaihetta

Hollolan visio on olla juureva ja paras kunta. Se merkitsee juurevaa ja parasta kotikuntaa, jossa voi monipuolisesti asua, harrastaa, tehdä työtä, yrittää ja toimia osana yhteisöä.

Valtuustoseminaarissa ja kuntalaisten kuulemistilaisuudessa juureva kunta merkitsi eri ihmisille eri asioita. Alun perin sana ”juureva” lähti tulevaisuustyöryhmässä siitä ajatuksesta, että kunta ei jää maakuntauudistuksen jälkeen ohueksi palvelukunnaksi, vaan on kuntalaisten, yrittäjien ja yhteisöjen kuntakumppani, joka toimii ketterästi ja nopeasti. Kun kaikkeen ei riitä rahat, kunta pyrkii tuottamaan mahdollisimman paljon onnea mahdollisimman monelle verkostoitumalla ja ottamalla paremmin yrittäjät, kolmannen ja neljännen sektorin sekä asukkaat huomioon. Pohjana kaikelle on terve talous, ja siihen pyritään vastuullisella päätöksenteolla ja ennakoinnilla. Oma osaava henkilökunta tekee arvokasta työtä, ja heidän työn arvostaminen, viihtyminen ja työn kehittäminen ja saavutukset ovat parasta pr-kuvaa, jonka kunta voi antaa. Kunta satsaa myös kiinteistöihin ja niiden toimivuuteen ja energiatehokkuuteen ja kuntotarkastuksiin – epäkurantit kiinteistöt poistetaan käytöstä ja terveelliset ja turvalliset tilat pyritään saamaan kaikille.

Juureva kunta linjattiin valtuustoseminaarissa tärkeimmäksi vetovoimatekijäksi. Juureva kunta kuulee kuntalaisia ja pyrkii järjestämään toimintoja ja palveluja verkostoitumalla ja yhteistyössä yhteisöjen kanssa. Kunta mahdollistaa kuntalaisten omaehtoista toimintaa: pilottikokeilu tilavuokrien poistamisesta ja erilaisten yhdistysten tuen muuttamisesta kumppanuussopimuksiksi tarkoittaa sitä, että pyritään saamaan kuntalaisten omaehtoista toimintaa ja liikuntaa yhdistysten järjestämistä kohtuuhintaisesti. Tämä edistää kunnan hyvinvointia ja matalan kynnyksen palveluja.

Juurevassa kunnassa pidetään huolta toinen toisistaan. Elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämisessä pyritään siihen, että kuntalainen ei jää yksin senkään jälkeen, kun sosiaali- ja terveyspalvelut on siirtynyt suurelta osin maakunnalliselle tasolle. Kunta satsaa matalan kynnyksen työllisyys-, asutus- ja yrityspalveluihin. Kouluja kehitetään lähialueiden toimintakeskuksiksi ja ne ovat maan parhaita uuden opetussuunnitelman näkökulmasta. Liikunta- ja kulttuuripaikkojen ylläpitäminen ja kehittäminen, kuten uimahalli ja kirjasto, lisäävät mahdollisuuksia kohtaamiseen. Lapsille on rakennettu urheilupaikkoja, toimintapuisto ja skeittauspaikka, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä. Virkistysreitistöt, uimarannat ja luonnonsuojelualueet ovat kaikkien saavutettavissa ja tarjoavat lähivirkistysmahdollisuuksia. Kunta mahdollistaa yhteisöllisen toiminnan ja markkinoi ja koordinoi yhteisiä tapahtumia. On todettu, että hyvinvoivat kunnat menestyvät ja ovat jatkossakin vetovoimaisia.

Juureva kunta tarkoittaa myös historiallisia juuria. Koko maakunnan keskus oli pitkään Hollolan kirkolla, jossa tänäkin päivänä järjestetään keskiaikapäivät ja Marian joulumarkkinat kyläläisten suurponnistuksena. Kulttuurimaisemassa elää omaleimaiset kylät, joissa on vahvat perinteet ja oma yhteisöllisyyden korostaminen. Juurevuus löytyy luonnonkauniina Salpausselän harjumaisemista, Hämeenkosken jylhistä harjuista ja lähteistä, Etelä-Suomen korkeimpana Tiirismaasta sekä harjun takana osana Järvi-Suomea.  Erilaiset juurevat alueet ovat Hollolan vahvuus.

Juureva kunta tarkoittaa myös sitä, että kunta pitää yhteyttä maakunnan eri toimijoihin ja hyötyy alueen hyvästä sijainnista ja liikenneyhteyksistä. Tärkeimpänä elinvoiman, työn ja toimeentulon kannalta on verkostoitua. Kunta ei saa rakentaa valmiiksi yrittäjille toimitiloja, mutta se voi kehittää erilaisia yrittämisen alueita. Salpakangasta ja Kukonkoivua on tarkoitus kehittää pohjavettä pilaamattomina monipuolisena asumisen, yrittämisen, palveluiden ja keskustoimintojen alueena.

Valtatie 12 ohitie tarkoittaa piristystä uusien, pohjavesiriskittömien teollisuus- ja työpaikka-alueiden markkinoimiseen. Valmiiksi pohjatut yritystontit ovat muokattavissa yritysten tarpeisiin hyvillä paikoilla lähellä kuntakeskusta, jossa on alueen koulutetuin työvoima. Kunta satsaa monipuoliseen terveydenhuoltoon, ja rakentaa kuntalaisten toiveiden mukaisesti oman uuden Salpakankaan terveysaseman sekä mahdollistaa myös yksityisten palveluntuottajien pääsyn markkinoille kuntalaisten kysynnän ja tarjonnan mukaan varmistaakseen terveyspalveluiden saatavuuden lähialueella. Uusi yritysalue VT-12 ohitien ”ulkokehällä voi olla kestävän kehityksen mukaan voi olla myös kiertotaloutta edistävää. Hienoa olisi myös, jos yrittämisen kynnystä madallettaisiin siten, että syntyisi yhteisiä asumisen ja työpaikan alueita, joissa voitaisiin samalle tontille yhdistää asumista ja työtä.

Hollola on pyrkinyt aiemminkin antamaan juuret, kuten edellinen kuntaesitteen iskulause osoittaa:  juuret ja siivet Hollolasta. Esitteen etukannessa pieni tyttö puhaltaa voikukan siemenet maailmalle. Siihen on helppo samaistua. Itsekin olen pienestä pitäen asunut lähellä kuntakeskuksen palveluita ja kuitenkin melkein maalla Okeroisten kulttuurimaisemassa, ja se on minulle paras paikka asua. Viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö on kantanut pitkälle, ja omat lapset ovat saaneet nauttia samasta juurevasta ja yhteisöllisestä Hollolasta, joka on edelleen paras paikka kasvaa ja elää.

”Onnelliist voimiist” kaikille. Aurinkoista syyslomaa ja Hollo ja Martta –festivaalien aikaa

t. Kristiina Vanhala-Selin

kunnanhallituksen jäsen

Hollolan strategiatyöryhmä 23.10.2017

vihr.