Hollolan kunta 2021-2025 neljä vihreää valtuutettua ja vaalivoitto!

Hollolan Vihreät nosti kannatustaan Hollolassa, ja kiitämme lämpimästi äänestäjiä ja kannattajia sekä tukiryhmää!

Seuraa meitä, avasimme Facebook-sivustolle oman sivun.

Kuvassa voi olla tekstissä sanotaan HOLLOLAN VIHREÄT

#HollolanVihreiden äänestysprosentti oli huikeat 9,4 % , ja siinä oli 2,1% kasvu, ja ääniä saimme 147 enemmän eli 941. Vihreät jaksoivat kampanjoida monin eri tavoin ja 8,1 prosentin kannatus tuli ennakkoäänestysaikaan, ja vaalipäivänä pystyimme petraamaan äänimäärää 10,9 prosenttiin, eli yhteisäänimäärä on 9,4 prosenttia.

9,4 %(+2,1)
4(+1)
941(+147)
8,1 % 431 10,9 % 510

Koko kunnan äänikuningas oli Teemu Laine, joka keräsi 380 ääntä ja Vesikansasta näistä äänistä oli 252 ääntä, hieno saavutus ekakertalaiselta ja nuoriso-ohjaajalta sekä yrittäjältä, ja ex Namikan koripallojoukkueen kapteenilta, joka on ollut monessa nuorten toimintaan liittyvässä asiassa mukana, samoin etsivässä nuorisotyössä. Teemulla on aina aikaa tehdä työtä matalan kynnyksen työn hyväksi ja lasten ja nuorten hyväksi.

’Teemu Laine otti haasteen vastaan ja ensikertalaisena meni kunnanhallitukseen oman ykköstoiveensa ja odotusten mukaisesti puolustamaan myös Vesikansan palveluita sekä matalan kynnyksen nuorten ja lasten hyvinvointityötä. Teemu sai myös Päijätsoten Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan paikan.  Teemu on myös vararyhmyri ja toinen neuvottelija.

Kristiina Vanhala-Selin uusi paikkansa ollen kunnan äänikuningatar. Kristiina opettajana kannattaa myös matalan kynnyksen työtä ja hyvinvointityötä sekä jatkaa työtä luonnon, lasten ja nuorten ja kaikkien kuntalaisten hyvinvointityön hyväksi.  Kokemusta on kestävän kehityksen edistämisestä ja lähiluonnon virkistysreittien puolustamisesta sekä energiansäästöstä ja ilmasto-ohjelman tekemisestä.

Kristiina otti paikan Elinvoimavaliokunnan varapuheenjohtajana ja maakuntavaltuutettuna, sekä hallituksen varajäsenenä ja TerveKunta-kansallisen joryverkoston ja kunnan edustajana varajäsenenä.  Ryhmässä Kristiina jatkaa puheenjohtajana ja ryhmyrinä, sekä pääneuvottelijana. Kristiina jatkaa vielä vuoden Salpakierto OY:n hallituksessa, ja luopuu Päijät-Hämeen kesäyliopiston johtokuntapaikasta.  Kristiinalla alkaa viides kausi valtuustossa.

Matti Laurila nousi sadalla äänellä valtuustoon ja oli valtuutettuna 2000-luvun alkupuolella. Matti on pitkän linjan Hollolan Ympäristöyhdistyksen puheenjohtaja ja biologi, ja haluaa nostaa strategiatyöhön kestävän kehityksen edistämisen ja luontokadon estämisen ja edistää biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuutta ja ihmisen ja luonnon välistä suhdetta siten, että luonto on edellä.

Matti on varalla elinvoimavaliokunnassa sekä varalla Päijätsoten terveydenedistämisen lautakunnassa sekä Vesijärvisäätiön jäsen. Matti nauttii siitä, että  voi ottaa oman elämäntyylin ja asiantuntemuksen mukaisia pestejä, ja pitää itseään enemmän asiantuntijana, joka voi tuoda konkarina  painavaa asiaa kuntaan ja viranomaisille sekä muille, ja jättää lautakuntatyöt muille.

Tuija Brax uusi valtuustopaikkansa ja edistää elinvoimaa ja työllisyyttä sekä joukkoliikennettä sekä tuulivoimaa. Tuija on myös kylien puolustaja ja pitää maaseudun kyliä tärkeänä marttakerholaisena sekä marketing spesialist -roolissa nostaa usein puheissaan vahvan viestinnän ja työpaikkojen sekä yritysten puolesta. Tuija on ollut monessa mukana, ja uskaltaa sanoa rohkeasti asioita.

Tuija vaihtaa Elinvoimavaliokunnasta Hyvinvointivaliokunnan jäseneksi. Tuija on myös Hollolan Asuintalot eli HAT Oy:n jäsen, ja maakuntavaltuuston varajäsen.

Ensimmäiseksi varavaltuutetuksi hienosti pääsi lähihoitaja ja omaishoitaja Jenna Parviainen. Jenna on myös yrittäjä ja hyvinvoinnin ammattilainen sekä kantaa huolta vammaisten asioiden hoitamisesta sekä kolmen lapsen äitinä kouluista ja mahdollisuuksista vaikuttaa arkipäivän asioihin. Jenna nauttii siitä, että pääsee infoihin ja valtuustoseminaareihin mukaan sekä ottaa aktiivisesti kantaa ja on innokkaasti ekakertalaisena vihreissä mukana.

Toiseksi varavaltuutetuksi nousi ympäristökasvattaja ja kuvataiteilija Emma Marjamäki. Emma halusi vahvasti puolustaa Hollolan hyvin alkanutta ilmastotyötä ja ympäristökasvatustyötä sekä kaupunkisuunnittelua.  Emma vaihtoi kotikuntaa naapurikuntaan, eikä ottanut pestejä vastaan.

Toiseksi varavaltuutuksi nousi hänen tilalleen sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri ja asiantuntija Pasi Koistinen. Pasi pienen lapsen isänä kantaa huolta Hälvälä-Tiilikangas -seudun koulupalveluista ja elinvoimasta sekä kannattaa insinöörinä kiertotaloutta sekä pyrkii maltillisesti ja ennakkoluulottomasti löytämään tekniikan kautta ilmastonmuutoksen ongelmiin ratkaisuja. Vihreissä Pasi on ollut jo pitkään, vaikka Hollolassa on ensikertalainen. Pasi on Poliisiasiain neuvottelukunnassa ja varalla Hyvinvointivaliokunnassa. Pasi on myös paikallisyhdistyksen varapuheenjohtaja ja Hämeen Vihreät ry:n hallituksen jäsen eli edustaa Hollolaa.

Kolmanneksi varavaltuutetuksi nousi luomuviljelijä ja maanviljelijä Valo Tuominen Hämeenkoskelta. Valo on lähtenyt puolustamaan Hämeenkosken peruspalveluita ja kirjastopalveluita. Valo tunnetaan pitkästä työstä luomuviljelyn hyväksi sekä nuorison parissa ohjaustyöstä ja sählytyöstä. Valo on vaatimaton luonteeltaan ja maanviljelijällä ei ole paljon ylimääräistä aikaa kuntarientoihin. Valo on Vesijärvisäätiön varajäsen.

Neljänneksi varavaltuutetuksi arvalla nousi konetekniikan insinööri ja asiantuntija Klaus Jansson JR. Klaus jatkaa varavaltuutettuna ja kiinteistötoimitusten uskottuna miehenä. Tarkkana insinöörinä hän hallitsee energiaratkaisut sekä kestävän kehityksen mukaiset investoinnit ja erityisenä mielenkiinnon kohteena on puurakentamisen edistäminen. Klaus on mukana sitoutumattomana vihreänä.

Seuraa vihreiden toimintaa uusitulla Facebook-sivustolla ja ole yhteydessä. PJ Kristiina.Vanhala-Selin(at)pp.phnet.fi 2005-2016, ja 2019-2023. Pasi Koistinen 2023-

 

Vihreä liitto (Vihr)

4 paikkaa (+1)
Valtuusto (paina ehdokkaan kohdalta, saat keskeiset teemat ja äänimäärät vielä)
EHDOKAS = UUSI
IKÄ JA AMMATTI ÄÄNIÄ
Teemu Laine 44, nuorisotyöntekijä, yrittäjä 380
Kristiina Vanhala-Selin 51, historian ja yhteiskuntaopin opettaja, FM 237
Matti Laurila 76, biologi 105
Tuija Brax 59, marketing specialist, aikuiskasvattaja 90