Viime vuosi 2020 oli rankka ja poikkeuksellinen. Hollolan kunnan talous oli 14 miljoonaa ylijäämäinen. Aiemmin vihreät huomauttivat miljoonan alijäämästä ja vaati alijäämästä nollatulosta, eli oikeasti tulos oli laskettua 15 miljoonaa ylijäämäinen. Sote teki paremman tuloksen, valtionavut kunnille kasvoi etupainotteisesti kunnille, eli saatiin jo oikeastaan seuraavankin vuoden tuet, eli osa pitää oikeasti jemmata seuraavalle vuodelle.

Samaan aikaan kunta säästi. Aluksi yritettiin työllistää kaikki kunnan ihmiset ja tehtiin poikkeusaikana 12-14-tuntisia työpäiviä, jotta saataisiin poikkeusjärjestelyt aikaiseksi.  Osa pakkasi ruokia, osa oli kauppakassipalvelussa vanhuksille, etäpalveluita kehitettiin, jokainen yli 70-vuotias kontaktoitiin. Silti vapaa-aikatoimesta osa joutui lyhyelle lomautukselle, koska kaikille ei riittänyt poikkeusaikojen työtä. Nyt toisen covid-aallon kohdalla oltiin jo fiksumpia ja ennaltaehkäisevää ja korjaavaa hyvinvointityötä on jatkettu. Päivähoitohenkilöstö myös jousti, koska covid-19 pelko oli aika yleistä ja oikeutta viedä lapsia päivähoitoon rajoitettiin. Tämä oli jälkikäteen ajatellen selkeä virhe, jota korjattiin. Testausaikoja ei saatu ja testauspäätökset kestivät, joten päätettiin nopeuttaa testaustuloksia ja maksaa niistä miljoonia. Nämä miljoonat tuli sekä kunnalle että sotelle, ja meidän uuden talousjohtajan mukaan ne kannattaa palauttaa. Pääasia oli, että testituloksien myötä saatiin henkilöitä takaisin työelämään ja pois karanteenista.

Elokuussa 2020 istuttiin säästötyöryhmässä. Säästötyöryhmä perustettiin, kun covid-19 ja talouden alamäki alkoi, mutta taustalla oli valtuustosalissa esitetty aloite, joka esitti säästötyöryhmää, kun ei ollut varaa pitää kouluverkkoa pystyssä, eli tuntui kohtuuttomalta, että säästöjen kohteena oli vain kouluverkko, eikä muita toimintoja tarkasteltu. Myös vihreistä Hälvälän lakkautuspäätös ja Tiilikankaan ehdollinen lakkautuspäätös alueelta kokonaan tuntui kovilta, koska väestötilastot eivät olleet pitäneet aiemminkaan paikkaansa, ja koulut ovat meillä sekä pitovoima- että vetovoimatekijä, ja alueilla on paljon rivitalo- ja omakotitaloasutusta, joka pohjaa koulun läheisyyteen.

Covid-19 -aikaa seurattiin jatkuvasti kunnanhallituksessa ja THL:ssä TerveKunta -johtoryhmässä.  Jokaisessa kokouksessa käytiin covid-katsaus ja sen vaikutuksia sekä käsiteltiin henkilökunnan poikkeusajan säädöksiä sekä lomautuksia ja toimintatapojen muutoksia ja henkilökunnan jaksamista. Lahdesta esitettiin sadan eri asiantuntijan ja viranomaisen tekemää covid 19-ajan hyvistä puolista ja mitä tästä kannattaa ottaa strategiaan ja toimintatapoihin. Ilman tätä avausta covid jäisi painajaiseksi, mutta tämän hygge-ilmiö voisi myös murtaa sopivasti myös kuntien ajattelutapaa ja saada meidät ajattelemaan etätyön mahdollisuuksia ja ottamaan oppia Herralan valokuidusta ja markkinoimaan meidän maaseutua ja luontopolkuja eri tavalla. Hiihtoladut ja pitkospuut sekä suunnistusmaastot ovat nousseet arvoon arvaamattomaan ja satsaukset laavuihin oli ennakkoon tosi hienoja.

Mitä hienoa on pystytty tekemään: Covid-19 -aika on muuttanut ihmisten ajattelutapaa. Hollolassa muuttoliike pois nuorten osalta on vähentynyt, ja etä-opiskelu ja etätyö on lisännyt Hollolan vetovoimaa. Liikunta on siirtynyt ulos, etäzoomilla on lähetetty hyvinvointipalveluiden jumpat säännöllisesti ja kirjastopalveluiden omatoimikirjastokortti on ollut ahkerassa käytössä. Koulun valmiudet siirtyä etämalliin on ollut hyvät, tai oikeammin lapset ja nuoret ovat omaksuneet tietotekniikan nopeammin kuin ehkä aikuiset olisivat olettaneet, ja opettajat olivat myös atk-taitoisia.

Hyviä käytäntöjä on ollut etämallin kehittäminen ja sairauspoissaolojen vähentyminen. Omakotitaloissa on innostuttu puutarhatöistä ja Salpakierron tiedotteiden mukaan risujen ja roskien määrät on lisääntyneet. Kotoilu ja puutarhanhoito on lisääntynyt. Biojätteen määrä on vähentynyt, koska laitoskeittiöissä ja ravintoloissa ei  ole syntynyt niin paljon hävikkiä ja ihmiset ovat oppineet kompostoimaan.

Poikkeusaika on myös tuonut esiin sen, että kaikki ei ole tasa-arvoisia ja hyvinvointia pitäisi kehittää siten, että lapsiperheet saisivat enemmän tukea ja erityisen tuen oppilailla pitäisi olla parempi tuki ja mielenterveyskuntoutujien ryhmäterapiaan ei puuttuttaisi. Covid-19 ei ole tasa-arvoinen: päivähoitoon ei ollut oikeutta viedä vuosi sitten kaikkia lapsia, ja osa huoltajista kuormittui pienten lapsien kanssa. Osalla lapset olivat kotona yksin ja yrittivät selvitä opinnoista. Näistä on otettu opiksi, ja valtio on resurssoinut tukea lisää kouluille. Samoin meidän hieno malli tarjota harrastuksia nuorille ja harrastustiloja kaikille kaatui covid-19 -rajoitteisiin, ja aika monelle nuorelle ja lapselle jäi harrastusvaje, hyvinvointivaje, terveydenhoitovaje, ja perheet joutuivat koville.

Erikoista on, että samaan aikaan meillä on työvoimapulaa ja työttömyyttä, meillä sekä lakkautetaan että perustetaan koko ajan uusia yrityksiä, ja myös kokonaistyöttömyysprosentti, joka on toki alhaisempi kuin muualla Hollolassa, on kova, ja kohtelee ihmisiä eri tavalla. Hollolalla on nyt näytön paikka, jokaiselle nuorelle ja pitkäaikaistyöttömälle on mahdollisuus omauraohjaukseen, ja löytää paikallisesti räätälöity oma urapolku. Se vaatii moniammatillisista yhteistyötä. Samoin oman yrityksen kanssa taistelevat ovat joutuneet koville, koska kulutus on vaihtunut säästämiseksi, ja kuntakeskuksessa yrittäjiä vaihtui.

Vanhukset joutuivat eristyksiin, ja Hollola auttoi ruokakassipalvelulla, sekä kontaktoimalla vanhuksia. Silti vuosi sitten rajoitustoimenpiteet olivat rankat ja pelko taudin leviämisestä kova. Nyt kun vanhusväestö on jo rokotuksensa saanut, rajoituksia aloitetaan purkamaan. Uimahallissa saa olla kerrallaan 8 henkilöä, ravintolat aukeavat lyhyeksi aikaa: Cafe Anitan pihassa istuu terassilla paljon kaikenikäisiä odottamassa kevättä.

Nyt on aika, jolloin kunnassa päästään kokeilemaan kuntalaisten aktivointia, osallistavaa budjetointia ja kuntalaisten tapahtumia, vaikuttajaryhmiä ja yhteisöllistä kirjastoa. Suunnitellaan uimahallia ja mietitään yhteistä strategiaa. Silti covid jää rankkana aikana muistuttamaan meitä ajasta, jolloin kunnan työntekijät ja tilat ja toiminnot venyivät liki kriisiaikaiseen valmiuteen. Suurkiitos meidän ammattilaisille, jotka jaksoivat viedä tämän raskaan ajan läpi. ja myös meidän hollolalaisille, jotka noudattivat rajoituksia. On aika nauttia ja tavata toisemme taas torilla, kehittää kulttuuria ja urheilua sekä kehittää kuntaa elinvoimaisemmaksi ja hyvinvoivaksi. Meillä on paljon suunnitelmia, on ilmasto-ohjelma, Horta-tapahtuma, suunnitelmia kuntalaisten hyväksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi, ja tähän työhön haastamme kaikki mukaan.