Valtuustoaloite omaishoidontuen kehittämisestä Hollolassa ja Päijät-Hämeessä
Kuntaliitto on ohjeistanut: Kunnan tärkeä tehtävä on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen lisäksi edistää iäkkäiden asukkaidensa hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Ikäystävällinen kunta luo mahdollisuudet hyvään elämään Ikäystävällisessä kunnassa iäkkäiden asukkaiden toiveita ja tarpeita kuunnellaan, jotta heillä on mahdollisuus omannäköiseen elämän.
Ehdotamme, että Hollolan kunta perustaa pienen työryhmän, joka ryhtyy pikaisesti miettimään Hollolan, muiden Päijät-Hämeen kuntien ja PHhykyn kanssa yhdessä omaishoidontuen kehittämistä alueellamme, saaden siitä huomattavia säästöjä ja vanhuksille onnellisempaa ja viihtyisämpää asumista. 
Lisäksi toivomme kehitystyössä mukaan pohdittavaksi omaishoitajien jaksamiseen ja lomiin liittyviä asioita sekä myös sitä, voiko jokaiselle vanhukselle nimetä jonkun lähiomaisen, joka edesauttaisi sitä, ettei ketään vanhusta jätetä yksin sairautensa tai yksinäisyytensä kanssa.
Vastauksena aloitteeseen tämä lisättiin projektiin ja toimenpiteisiin, jotka edistävät kuntien ja Päijät-Soten rajapintoja.
Aloitteen teki Tuija Brax ollen estyneenä kokouksessa, sen luki Kristiina Vanhala-Selin, ja sen takana oli Vihreä valtuustoryhmä marraskuun bujdettivaltuustossa Teemu Laine, Jenna Parviainen, Kristiina Vanhala-Selin ja Matti Laurila.
Tuija Brax teki aloitteet joulukuun valtuustossa vauvarahan saamiseksi kuntaan 500 euroa, ja vihreä valtuustoryhmä piti aloitetta lapsimyönteisenä, ja mutta etäkokouksen vuoksi ei voinut allekirjoittaa aloitetta. Vauvarahan tilalle voisi olla myös matalan kynnyksen tapoja toivottaa uusi kuntalainen tervetulleeksi kuntaan ja tietoa ja kokeilukertoja palveluihin.
Tuija Brax teki aloitteen joulukuun valtuustossa ympäristöystävällisten hankintojen edistämiseksi koulun ruokahuollossa. Erityisesti riisin poistaminen ja palmuöljytuotteiden poistaminen eineksistä ja margariinista oli konkreettisia ja mahdollisia toimenpiteitä saada ruoasta sekä ekologisempaa että terveellisempää. Vihreä valtuustoryhmä tuki aloitetta, mutta ei voinut allekirjoittaa aloitetta etäkokouksen vuoksi.
Vihreä valtuustoryhmä teki Hämeenkosken Seuralan vuokrasopimuksen jatkamisesta kunnan kanssa ryhmäaloitteen keväällä 2021 , jonka luki Kristiina Vanhala-Selin, ja mukana oli Tuija Brax ja Jaakko Lahti. Vuokrasopimuksen purkaminen olisi ollut kohtuuton korona-aikaan. Samalla olisi tarkoitus kartoittaa uusia demokratiamuotoja esim. Sitran kautta ,ja kehittää yhteisöllisiä tapoja hyödyntää Seuralan tiloja esimerkiksi kuntakokeilun tai kuntoutuksen kautta. Vastaukseksi saimme, että Seuralan vuokrasopimusta jatkettiin vuoden aluksi.
Lisäksi Kristiina Vanhala-Selin teki kaksi aloitetta metsänhoidon suunnitelmista ja ilmastonmuutoksen huomioimisesta kilpailutuksissa sekä kuntalaisia lähellä olevien puisto- ja virkistysmetsien osallistamisesta ja osallistumisesta niiden suorittamiseen. Näistä tuli vastauksena myönteiset vastaukset, jotka otettiin huomioon, esimerkiksi hiilitase luvattiin huomioida kunnan metsien hoidossa.