Hollolan Vihreä valtuustoryhmä kannatti  Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottamista osana laajempaa ennakkovaikutusten arviointia kunnanvaltuuston joulukuisessa kokouksessa osana paikallisen hyvinvointisuunnitelman hyväksymistä.

Se oli jo tarkoitus ottaa käyttöön, mutta viimeisessä palveluverkkoselvityksessä koulujen osalta sitä ei käytetty. Samoin aiemmat aloitteet saada Lapsi-Arvi eli lapsivaikutusten arviointi on pysähtynyt siihen, että niitä ei voi yksin tehdä, vaan ne on tehtävä osana laajempaa EVA:aa eli ennakkovaikutusten arviointia.

Harjoittelimme TerveKunta-johtoryhmäverkostossa ennakkovaikutusten arviointia valtion virallisilla lomakkeilla, ja lopputulos on, että on ainakin 22 erilaista vaikutusten arviointia, jotka virallisessa lomakkeessa pitäisi huomioida, ja siksi se on jäänyt usein kunnilta liian raskaana tekemättä. Meitä kuitenkin opetettiin, että voidaan karkeasti jakaa vaikutukset ympäristöön, ihmisiin, yrityksiin ja muihin sidosryhmiin sekä liikenteeseen ja sitä kautta saada eri ryhmien kuulemiset osaksi hyvinvoinnin alueen päätöksentekoa.

Tätä esitystä oli ilo tukea ja kannattaa. Se ei tarkoita, etteikö Hollolassa ole tehty jo tätä työtä aiemmin. Esimerkiksi alueellisessa hyvinvointisuunnitelmassa on aiemmin tutkittu hyvin ansiokkaasti lasten vaaran paikkoja liikenteessä ja kouluumatkalla, ja löydetty tarinoiden ja sarjakuvien avulla monta lapsista pelottavaa paikkaa, jotka voidaan korjata. myös leikkipuistoja suunnitellessa vanhempien, perhepäivähoitajien ja lasten näkökulmat on tärkeitä, ja sitä on käytetty Hollolassa alueen puistoja suunnitellessa. Kouluissa kuullaan lapsia heitä koskevissa päätöksissä. Samalla tavalla on mahdollista kuulla lapsia jatkossakin.

Se, mikä oli tärkeää, oli ennakkovaikutusten arviointi. Nyt on kaavoissa otettu YVA-eli ympäristövaikutusten arviointi, joka on laaja prosessi isoissa asioissa ja ympäristöluvissa, mutta sieltäkin puuttuu joskus yrityksien huomioiminen ja osa eri ihmisryhmien arvioinnista. Isoissa kouluverkkokysymyksissä on kuultu lähinnä huoltajia ja henkilöstöä, mutta laajempi EVA on jäänyt tekemättä. Siksi on hyvin tärkeää huomata, että tämä prosessi lähtee jalkautumaan kuntaan.

/Kristiina Vanhala-Selin