Hollolan vihreät kannatti Hälvälän koulun säilyttämistä budjettikokouksessa marraskuussa 2021 ryhmäpuheenvuorossa. Kristiina Vanhala-Selin piti kohtuuttomana sitä tilannetta, että Hälvälän koulusta siirrettäisiin jo valmiiksi täyteen Tiilikankaan kouluun, ja sieltä koulutie jatkuisi Tiilikankaan lakkauttamisen jälkeen vielä täydempään Salpakankaan kouluun.

Kahden koulun lakkauttamista  kahden vuoden sisällä ei pidetty järkevänä, ja tarvitaan aikalisä, jotta voidaan suunnitella kestävästi alueen veto- ja pitovoiman kannalta järkevä suunnitelma, jossa alueen pienille koululaisille taataan terveelliset ja turvallliset tilat alueen vetovoima ja pitovoima huomioiden.  Keskustan koulut ovat hienoja, mutta Heinsuon koulua ei suunniteltu alakoululaisille ja Salpakankaan koulu on tällä hetkellä täynnä. Lisäksi Hälvälän koulun ja osin Tiilikankaan koulun oppilaaksiottoalueen lapsimäärän kehitys ikäluokissa 1-6-vuotta on notkahduksen jälkeen vakiintumassa, ja alue perustuu pientalovaltaiseen asumiseen, jossa on paljon lapsiperheille sopivia perheasuntoja, ja kaavoitettavaa aluetta jäljellä, eikä ole syytä heikentää alueen vetovoimaa.

/Kristiina Vanhala-Selin