Valtuustoaloitteista 2023.

 • aloite vauvarahasta/Tuija Brax, ja se hyväksyttiin muutettuna hyvinvointi- ja sivistysvaliokunnassa, että jokainen syntyvä vauva Hollolassa saa valita, haluaako vauvarahansa kunnan palveluina, uimakoulutuksena, päivähoitona,jolla sitoutetaan Hollolan kuntaan.
 • aloite metsänhoitosuunnitelmissa huomioon hiilineutraalius ja luonnon monimuotoisuus/Kristiina Vanhala-Selin hyväksyttiin
 • aloite osatyökykyisten työn edistämisestä ja palkkatuesta. /Kristiina Vanhala-Selin, vastaus: tilaisuus järjestettiin ja osatyökykyisten työkyky arvioitiin.
 • aloite esteettömästä kaikille suunnatusta liikuntapaikasta Vähä-Tiilijärvellä osana Geopark/esteetöntä kuntopolkua järven ympäri tai osana uimarannan kehittämissuunnitelmaa.
 • aloite Kartano-Kumpulan alueelta/Riihelästä nopeampi pyörätieyhteys Keskussairaalan suuntaan Pellava-tieltä. / käsittely kesken

otettu kantaa seuraaviin asioihin:

 • ryhmässä on saanut olla eri mieltä Nostavan alueen Jätteenkäsittelyalueen lisäämisestä osayleiskaavaan. Osayleiskaavan lisääminen oli hyvä siksi, että saadaan ottaa kantaa maakuntakaavan erilaisuuteen.
 • on otettu kantaa ja eriäviä mielipiteitä metsänhoitosuunnitelmien avohakkuisiin suojelualueiden rajalla sekä metso-alueilla metsänhoidollisena toimenpiteenä, sekä toivottu kevyempää puistometsän hoitoa, osa on mennyt osittain läpi.
 • ELVA:ssa on puolustettu kotimaista lähiruokaa kilpailutussopimuksessa.
 • joukkoliikennepalvelutasotyöryhmässä on otettu kantaa hoppa-liikenteen avaamiseen osana palveluliikennettä myös muillekin sekä koulukyydityksen tarjoamisesta kaikille osana joukkoliikennettä ja toisen asteen koulutukseen (pakkollinen) kulkemisen onnistumiseen ja sujuviin vaihtoyhteyksiin. Yleisesti joukkoliikenne on hinku-periaate ja nopea pääsy Salpakankaalta keskustaan / matkakeskukseen ja myös Vesikansan työmatkaliikenne on ollut kehittämisen kohteena.
 • keskustan kehittämisessä pyörä/joukkoliikenne/kävelykeskusta sekä viihtyisyys ja luonnonläheisyys on tärkeitä.
 • Kristiina Vanhala-Selin on tervekunta-verkoston Rehulan varajäsenenä, ja on kiinnostunut terveyden edistämisestä, Hollolassa on edelleen terveet ja turvalliset tilat sekä ilmaiset harrastetilat ja tuetaan järjestöjä ja kuullaan kuntalaisia ja osallistetaan heitä.
 • Hollolan Asuintaloissa on panostettu viihtyvyyteen ja asuntojen korjaamiseen tasa-arvoisesti, sekä uudemman asuntokannan/vanhan korjausvelan huomioimista ja asiakaspalautteen huomioonottamista. Korjaukset kannattaa tehdä ajoissa.
 • Vesikansan alueen palvelukehitys ja Paimelan tienristeyksen turvaaminen on nostettu MAL-sopimuksessa eritasoliittymäksi, ja siihen liittyen hyväksytään kunnan etu suhteessa maanomistajaan, koska toinen tie Kalliolaan ja eritasoliittymä parantaa alueen koululiikennettä ja turvallisuutta.
 • Nostavan henkilöliikenneasema ja asutuksen kehittäminen osana rautatieliikennettä on tärkeämpi ja ramppialueelle saa tulla pohjavettä pilaamatonta teollisuutta.
 • Koululaisten kuuleminen ja demokratiahankkeet ovat olleet hyviä ja nuorten ääni kuuluu. Olemme myös puoltaneet nuorten hankkeita.
 • Aurinkoenergian ja muiden ilmastoa pilaamattomien energialähteiden sekä energiansäästön näkökulmat on tullut hyvin esille hinku-kuntien eli hiilineutraalien kuntien yhteisverkostossa. Hollola on edelläkävijä koko Suomessa ja Päijät-Hämeessä. Edustimme hyvin Hollolaa kunnanjohtajan kanssa (Kristiina ja Pasi) ja Kristiina juonsi Hollolan osuuden Elvan varapuheenjohtajana.
 • Pidimme Hollolan vihreissä Energiaseminaarin yhdessä Hämeen Viitteen kanssa Niipalan tilalla 9/2023 ja meillä Ville Tulkki piti hyvän alustuksen miniyhdinvoimaloiden lämpövoimaloiden korvaamisesta, mihin Helsinki on lähtenyt mukaan kehittämistyöhön, ja käsittelimme lannoitteiden kiertoa maatilalla siten, että ei tarvita kalliita turhia lannoitteita, jos saadaan biokierto omalla pellolla toimimaan. Lisäksi kävimme läpi, miten kansallisesti on tehty vääriä energiaratkaisuja osana Neuvostoliiton miellyttämistä, ja keskityimme esimerkiksi maakaasu-ratkaisuihin, ja kansanedustaja Hanna Holopaisen mielestä on erittäin ratkaisevaa päästä myös Kiina-riippuvuudesta pois. Saara Vauramon mielestä tuulivoimalaverkon rakentaminen ja tuulivoimalahankkeet pitää yvata ja arvioida tarkkaan, eikä tuulivoima ole täysin ongelmatonta, mutta Pohjanmaalla on erittäin isoja tuulivoimalapuistoja ja ongelma on enemmän sähkön varastoinnissa: nyt verkot kuormittuu hetkittäiän todella kovasti. Pasi Koistinen on myös kiinnostunut verkkojen rakentamisesta, jota tekee työkseen, ja virapiikeistä.
 • Kristiina Vanhala-Selin Hollolan valtuustoryhmän puheenjohtajana piti budjettipuheessa kantaa, että ei pidä paukuttaa henkseleitä taloustilanteen vuoksi, vaan pitää muistaa kovia päätöksä, kuten koululakkautuksia Hälvälästä ja uimahallin lisälaajennuksen tekemättä jättämistä, ja kiittää ympäristötyöstä ja hyvinvointityöstä sekä olemista työllistämisen kehittäjänä maakunnassa.
 • Samoin Kristiina muisteli lähes 44-vuotista kunnantalon historiaa muistelemalla, kuinka ensimmäiset itsenäisyyspäiväjuhlat oli 8-10 -vuotiaiden juhlat, kun virastotalo oli juuri avattu, ja se tuntui hienolta, oppilaiden kanssa on kehitetty kuntaa tukioppilaiden kanssa, ja tuotu heitä paljon valtuustosaliin, ja valtuutettuna aikaa on kulunut salissa ja jokaisessa kerroksessa paljon.
 • Teemun huoleksi on jäänyt kunnanhallituksessa pitää huolta vihreän linjan toteutumisesta.
 • Pasi Koistinen on ottanut kantaa terveellisen kouluruoan ja koulun arjen puolesta sekä pitänyt lapsen edun puolta.