Miksi liittyä Vihreisiin?

 

 

 

Mitä mieltä olemme?

Vihreän liikkeen juuret ovat luonnon- ja ympäristönsuojelussa, mutta myös rauha, ihmisoikeudet ja pyrkimys erilaisten ihmisten tasavertaisuuteen ovat meille tärkeitä. Pyrimme ajattelemaan globaalisti ja toimimaan reilusti myös maailman köyhiä maita kohtaan.

Mitä lapsenlapsille jää?

Haluamme suhtautua tulevaisuuteen vakavammin ja pitkäjänteisemmin kuin mihin poliitikot ja talouselämä ovat tottuneet. Tavoitteenamme on myös jättää hyvän elämän edellytykset ja puhdas elinympäristö myös meitä seuraaville sukupolville.Ihmisen toiminta koettelee ympärillä olevaa luontoa. Emme voi jatkuvasti tuottaa lisää tavaraa vahingoittamatta samalla ympäristöämme. Siksi talouden kasvu on suunnattava pois materian tuotannosta. Kestävä talous nojaa laatuun, osaamiseen ja palveluihin.Itämeri voidaan vielä pelastaa, samoin uhanalaiset eläimemme. Metsiensuojelualueita on kasvatettava, jotta uhanalaisten lajien eloonjääminen voidaan turvata. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin ilmastonmuutoksen hillitseminen. Se on ihmiskunnan tärkein tehtävä ainakin seuraavat sata vuotta.

Itsepalveluyhteiskunnasta palveluyhteiskuntaan ja kohti vaihtotaloutta

Etsimme ja esitämme tuoreita ja luovia ratkaisuja ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Työllisyyttä on parannettava, jos haluamme ylläpitää nykyiset hyvinvointipalvelut myös suurten ikäluokkien ikääntyessä. Jotta voisimme siirtyä itsepalveluyhteiskunnasta palveluyhteiskuntaan, on työn hintaa laskettava. Näin voidaan antaa toisille ihmisille lisää aikaa ja toisille mahdollisuus työntekoon.Vaikka työn hintaa on laskettava, emme halua heikentää julkisia palveluita. Siksi olemme vaatineet ekologista verouudistustsa, jossa työn verotusta kevennettäisiin, mutta vastapainoksi luonnon kuormittamista verotettaisiin ankarammin.Oikeudenmukainen yhteiskunta tarvitsee hyvää sosiaaliturvajärjestelmää. Perustulolla tarkoitetaan jokaiselle maksettavaa kuukausittaista rahasummaa, jonka saa ansiotuloista riippumatta. Perustulo sopisi hyvin nykyiseen katkonaiseen työelämään, vähentäisi sosiaaliturvaan liittyvää hallinnollista kankeutta ja poistaisi passivoivat kannustinloukut. Koska perustulo – toisin kuin nykyinen perusturva – ei pienene tulojen kasvaessa, se tekee pientenkin lisäansioiden hankkimisen kannattavaksi. Siksi se helpottaisi myös vähemmän koulutettujen työllistymistä.

Maailma muuttuu, koska sitä muutetaan

Vihreillä ei ole taloudellisia taustakytköksiä, ja hyvä niin. Pidämme tärkeänä sitä, että edustuksellista demokratiaa vahvistetaan lisäämällä vuoropuhelua valittujen päättäjien ja kansalaisten välillä. Avoimuus päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä sekä vapaus mielipiteen ilmaisuun on demokratian ydin.Uutena poliittisena liikkeenä emme löydä itseämme perinteiseltä oikeisto—vasemmisto-akselilta. Etsimme yhteiskunnallisiin ongelmiin tuoreita ratkaisuja ja pyrimme asiakysymyksissä yhteistyöhön yli puoluerajojen.Hollolan vihreät ry. 050-5706547 , kristiina.vanhala-selin(at)dnainternet.net, www.hollolanvihreat.fi