Terve Kunta -työtä ja kestävän kehityksen edistämistä

YK:n Kööppenhaminan päämajassa hyväksyttiin helmikuussa 2018 maailman ja Euroopan Healthy Cities -edustajien ja kansallisen verkoston edustajien kanssa yhteinen tahtotila, jonka mukaan haluamme edistää terveyttä, hyvinvointia, kestävää kehitystä, tasa-arvoa sekä ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa kuntalaisten osallisuus sekä sosiaalinen tasa-arvo. Hyvinvoinnin edistäminen kunnissa merkitsee sitä, että kuntalaiset viihtyvät paremmin, ovat onnellisia kotikunnassaan ja sillä tavalla kuntien hyvinvointityöhön kannattaa satsata.

Hollola liittyi ainoana Päijät-Hämeen kunnista täytettyään kriteerit kansalliseen TerveKunta -verkostoon joulukuussa 2017 ja saimme Hollolasta kansalliseen verkoston luottamushenkilöpaikan, eli edustuksen YK:N Euroopan kansallisen verkoston kokouksiin, jota koordinoi THL ja johtoryhmäpaikan, joka koordinoi koko maan terveyden edistämistä.

Lissabonissa touko-kesäkuun vaihteessa kävimme läpi seuraavaa sekä kansallista että EU:n muille maille tulevaa 4-vuotissuunitelmaa ja ohjelmaa yhdessä muiden Euroopan toimijoiden kanssa. Sain edustaa Suomea ”poliittisten edustajien” näkökulmasta eli luottamushenkilönä. Suomea pidetään monella tapaa edelläkävijänä, ja meillä asiat ovat hyvin, näytimme muille hyvää esimerkkiä.(Suomi on ainoa maa, joka velvoittaa kunnat tekemään hyvinvointiraportin ja joissa on hyvinvointikompassi avoimesti kaikkien käytettävissä).

. Meillä erilaisissa lync-kokouksissa valitsimme ohjelmakauden tavoitteiksi Suomessa ennaltaehkäisevän mielenterveystyön positiivisesta näkökulmasta, väestön ikääntymisen ja segrekaation estämisen sekä päihdetyön ja osallisuuden, toki edistämme kaikkia tavoitteita. Lisäksi olemme verkostossa edistäneet kestävää kehitystä ja otamme kantaa HYTE ja SOTE -työhön. Koordinaatiossa eri kaupunkien hyvinvointijohtajien ja THL:n ja SOTE:N ja YM:n asiantuntijoiden kanssa olemme nostaneet myös EVA:n tärkeäksi asiaksi, eli päätöksiin kunnissa tulisi liittää myös kuntalaisten laaja kuuleminen. Samoin osallistava budjetointi sekä muu osallistava toiminta , terveyden laaja-alainen edistäminen sekä kulttuurin että liikunnan näkökulmista on olleet tärkeä osa työtä.

Verkostoituminen on nykypäivää, kuntien hyvien käytäntöjen välillä tehdään paljon sellaista rajapintojen ylittämistä, joka oikeastaan on auennut vasta tämän työskentelyn kautta. Kokonaisvaltainen kuntien, yhteisöjen ja muiden toimijoiden välillä on kullanarvoista. Meillä on kaikilla yhteinen tavoite, terveyden edistäminen, ja ongelmat pitää tunnistaa (hyvinvointikompassi on hyvä mittari, mutta kehitetään uusia työkaluja) ja niihin pitää puuttua, ja interventioista raportoida.

Lupasin järjestää ja esittelimme Hollolan saavutuksia eli Järjestimme Hollolassa TerveKunta -verkoston kaksipäiväisen verkostokoordinaattorien ja kaikille avoimen päivän viime huhtikuussa, ja kerroimme, kuinka Hollola on edelläkävijä koko maakunnassa koulujen, vapaa-aikatoimen, yhteisöllisyyden ja osallistamisen kanssa, ja kuinka meillä tehdään maakunnallista sote- ja hytetyötä sekä lapeyhteistyötä, joista muidenkin tulisi ottaa oppia.

Lissabonin ja Kööppenhaminan terveisinä laitan muutaman kuvan. Tämä työ ei ole koskaan valmis / Kristiina Vanhala-Selin, Kansallisen TerveKunta -verkoston johtoryhmän poliittinen edustaja (Hollolasta)