Vihreät ehkäisevät ilmastonmuutosta

Hollolan Vihreiden tavoitteena on ilmastonmuutoksen ehkäisy ja uusiutuvan energian lisääminen sekä energiatehokkuus.

Strategian pohjaksi on saatu sana ”vastuullisuus”, joka pitää sisällään myös vastuun ympäristöstä ja ilmastonmuutoksen ehkäisystä. Erityisesti asumisen kohdalle on lisätty energiatehokkuuden nostaminen.

Hollolassa ilmastonmuutoksen ehkäisy on pieniä tekoja: uusimmat koulut ovat saaneet vihreän kuntarahoituksen ja ovat matalaenergiaratkaisuja, samoin yksityinen senioritalo. Uuteen terveysasemaan saadaan myös aurinkopaneelit.

Hollola noudattaa myös Päijät-Hämeen yhteistä päästötavoitetta, jossa vähennetään päästöjä 40% vuoteen 2035 mennessä. Olisi korkea aika saada Hollolaan ilmasto-ohjelma.

Kymmenen vuotta sitten Hollola täytti kaikki ilmastonormit uusimalla öljykattilat biokattioiksi sekä yhdisti jäähallin ja uimahallin hukkalämmöt, jolloin isoimmat MOTIVA:n  energiaremontit on jo tehty Hollolassa. Nyt on uusin valtion tukema KEKS-kausi alkamassa, ja on aika pohtia, voitaisiinko liittyä päästöjen vähentämiseen 7% prosentilla, ja saada sitä kautta alennuksia sekä energiakartoituksista että itse investoinneista. Samoin on mahdollista liisata aurinkopaneeleita katoille, tai maksaa säästyneellä energialla investoinnit takaisin.

Aikanaan sanottiin, että meillä ei ole hankinta- ja kilpailutusosaamista uusiutuvan energian ja A- tai B-energiasäästötalojen teettämiseen, mutta nyt tietoa on saatavissa sekä uudiskohteisiin että remontteihin. Erityisesti Hollolan Asuintalojen sekä koulujen ilmanvaihto- ja lämmön talteenotto sekä maalämpöratkaisut kiinnostavat.

Vihreät ovat suhtautuneet periaatteessa tuulivoimaan myönteisesti, kunhan rajaehdot selvitetään, eikä se häiritse kohtuuttomasti asumista ja elinkeinoja. KUntaan tulleista tuulivoimalahakemuksista toinen todettiin suoraan maakuntakaavan vastaiseksi, eli asutusta oli liian lähellä hanketta ja myllyt oli suunniteltu korkeiksi, ja toisen rajaehdot olisi pitänyt selvittää yva-menettelyllä, mutta selvitykseen menemisessä vihreät suhtautuivat myönteisesti asiaan, ja selvityksen jälkeen olisi voitu pohtia, miten se vaikuttaa ihmisten elinkeinoon, terveyteen ja maisemaan.

Hollola on mukana TerveKunta -verkostossa, ja vihreistä mukana on kansallisessa johtoryhmässä Kristiina Vanhala-Selin. Siellä edistetään kestävää kaupunkikehitystä sekä kaavoituksen, joukkoliikenteen sekä koulujen ja päiväkotien, vanhusten asumisen sekä osallisuuden ja vapaa-aikatoimen sekä viheryhteyksien ja lähivirkistyksen kautta. Kaikki kunnan toiminnot tähtäävät kuntalaisten osallisuuteen ja toimintaan ja onnellisuuden lisäämiseksi ja pahoinvointiongelmia voidaan ratkaista erilaisten interventoiden kautta.

Joukkoliikennetyöryhmässä istuu Tuija Brax ja Kristiina Vanhala-Selin, ja on suunniteltu siellä Vesikansasta oma reitti Kalliolaan ja jatkossa ehkä Paimelaan asti, sekä Kirkonseudulta suora reitti Lahteen, sekä palautettu vanha kouluuntuloreitti Nostavalta, järkiperäistetty Kirkonseudun koulukyydityksiä. Työtä on vielä jäljellä, jotta saadaan sujuvammat yhteydet toisen asteen koulutukseen myös Vipusenkadun suuntaan yhdellä vaihdolla. Osallistamalla suunnitteluun voidaan saada ihmeitä aikaiseksi ja saada arvokasta kokemustietoa sekä käyttäjien palautteita ja tarpeita, vaikka rahaa on rajallinen määrä käytössä. Joukkoliikenne nähdään tärkeänä osana myös ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Ihan kiveen kirjoitettuja ei uudet linjat ensi heinäkuusta tai elokuusta ole, koska Lahden kaupunki uusii koko kaupunkilinjastonsa ja tekee uuden kilpailutuskauden 2020.