Toimi paikallisesti – ajattele globaalisti.

.  Haluamme välittää ihmisistä ja toisistamme ja kuunnella kunnissa.Vapauteen liittyy aina vastuu toisesta ja toisen sekä luonnon kunnioittaminen.

 

Vihreitä tarvitaan enemmän kuin koskaan. Kunnat voi olla lähellä kuntalaista ja kannustaa kuntalaisia viihtymään. liikkumaan ja tekemään asioita yhdessä, edistää hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Kunta voi itse pohtia, miten lisätä houkuttelevuutta, minne sijoittaa asutusta, miten kaavoittaa. Kunta voi pohtia, miten järjestää palvelunsa ja missä palvelut sijaitsevat ja kuka ne tuottaa. Vaikka kuntalaki muuttuu, muuttuu myös kuntien rooli ja tulee lähelle kuntalaista.

Hollolan vihreät ovat jatkaneet valtuustossa näkyvästi kolmen valtuutetun voimin,  saimme kunnasta vihreämmän, kolme valtuutettua, Kristiina Vanhala-Selin, Tuija Brax ja Jaakko Lahti, nousevat kesäkuussa 2017-2021 Hollolan valtuustoon. Kokonaisäänimäärä oli 7,4%.

Vihreiden työ jatkuu ja rakennamme yhdessä paremman huomisen.  Vihreisiin kannattaa liittyä! Pienillä teolla rakennamme kukin parempaa huomista.

Liity mukaan!

1-kukat

Virkistysmetsää vai talousmetsää?

Lähimetsiä vai pelkkää asfalttia?

Ideoita energiansäästöön ja koulujen sijoitteluun ja palveluihin?

Sisäilmaongelmista kärsiviä sukulaisia, joiden oloja voi pienillä jutuilla parantaa?

Päivähoidon maksut on jo yli sietokyvyn?

Pyörätietä odotettu?

Päiväkotiin vieminen ei onnistukaan Lahden puolelle, vaikka työt olisi vieressä, ja Hollolan lähimpään olisi 10 kilometrin matka? Erityislapsi ei pärjääkään lähikoulussa tai päivähoitoryhmässä?

Toimiva, kohtuuhintainen tai peräti ilmainen joukkoliikenne Hollolasta on turvattava?

Kunnan hankinnat Reiluja?

 

Kimmoke lähteä vaikuttamaan lähtee pienestä. Ja myös koko maailman parantaminen lähtee ihan pienistä arjen teoista. Varsinkin lapsiperheillä on aika paljon kiittämistä Hollolassa, asiat pyritään järjestämään. Valtuutettuja ei tarvita pätemään ja osaamaan kaikkea, vaan kertomaan arjen kokemuksia ja oma idea. Vihreissä ei ole ryhmäkuria, ja yhteistyötä tehdään yli puoluerajojen virkahenkilöstön kanssa. Tiukan paikan tullen toki on hyvä olla rohkea ja sanoa oma mielipiteensä – ja kuunnella myös muita vihreitä. Ympäristöpuolueesta vihreät ovat nykyään yleispuolue, jossa kannetaan huolta tasa-arvosta, erityisopetuksesta, vapaudesta valita, kulttuurista ja tietenkin luonnon kestokyvystä, johon voi vaikuttaa energiansäästöllä ja rakentamalla terveellisesti ja kaavoittamalla viisaasti. Myös palvelujen laatu ja saatavuus ovat tärkeitä, joskus jopa saavutettavuus, kuten ainakin pienten koululaisten kohdalla.