Onko alibudjetoinnista mitään hyötyä?

 

Ei, se vaikeuttaa seuraavan budjetin laadintaa, vaikeuttaa kunnan talousarvion toteutumista ja sitä kautta syntyy alijäämää, joka on pakko kuitenkin jossakin päin kattaa.

 

Tältä Tiirismaan kuntayhtymän huonolta tilinpidolta olisi voinut välttyä – tarkastamalla tilit ja tuomalla laskut ajoissa peruskuntien tietoon ja maksettavaksi olisi myös vältetty jatkuvalta alibudjetoinnin kierteeltä, jonka laskuja maksamme vieläkin. Alibudjetoitu tulos oli 1,2 miljoonaa vuonna 2006 (kunnan osuus jotain vähän alle milli) , viime vuonna Oivalle laitettiin lisäbudjetti ja 2008 lisäbudjetin on arveltu olevan jo 2 miljoonan luokkaa.

 

Kun kuntataloudessa pitäisi välttää heiluriliikkeitä ja uuvuttavaa ”talouspoliisitoimintaa”, niin tämä on käytännössä aika mahdotonta: jos kuntayhtymä, jossa on kunnanvaltuuston valitsemat luottamushenkilöt, on aikanaan päättänyt hyväksyä tilinpäätökset jatkuvasti kasvavine syömävelkoineen, ei kunta enää tässä vaiheessa voi tehdä mitään. Jonkinlainen kuntayhtymän harhakuva siitä, että seuraava vuosi voisi olla vielä parempi, on perusterveydenhuollossa täysin kestämätön ajatus, ei lakisääteisten tehtävien tuottamista varten olevat kuntayhtymät tuota voittoa. Kunnanhallituksen tai sosiaalilautakunnan olisi pitänyt ajoissa puuttua alibudjetointiin ja valvoa tilannetta talouden tasapainottajana ja nopeana reagoitsijana, sillä kyllä tiedon pitäisi kulkea paremmin yhtymävaltuutettujen ja virkamiesten kautta kuntaan. Tavalliselle kunnanvaltuutetulle tämä valvontatehtävä onkin sitten jo aika mahdoton tehtävä.

 

Syömävelkojen piilottelusta kuntayhtymän tileihin on tietenkin ollut se kyseenalainen ja varsin lyhytaikainen hyöty, että perusterveydenhuollon palvelut on velanotolla pystytty turvaamaan silloinkin, kun budjetti on ollut alijäämäinen. Lyhytaikaisesti se on myös näyttänyt kunnan tilinpäätöksissä siltä, että peruspalvelut on pystytty tuottamaan kohtuulliseen hintaan, eikä lisäyllätyksiä ole haluttu kunnan tilinpäätöksiin. Pidempiaikaisena järjestelynä tämä on epätavallista ja erittäin haitallista kaikille.

 

Näitä lisäyllätyksiä olisi silti voitu tuoda jo edellisen vuoden budjettiin. Siinä vaiheessa, kun kuntayhtymästä siirryttiin kiireesti Oivaan, niin vanhat velat siirrettiin kiinteistöyhtiölle. En ymmärrä, miten tilinpidollisesti on edes mahdollista siirtää Tiirismaan kuntayhtymän vanhat syömävelat kiinteistöyhtiölle. Samoin sana avustus kiinteistöyhtiölle ei kovin paljon ilahduta, kun vuoden 2007 tilinpäätös on muutenkin jo alijäämäinen.

 

Kestävän talouden periaatteisiin kuuluu realistinen budjetointi. Jatkossa tämä pitää ottaa huomioon. Tämän vuosituhannen yksikään tilinpäätös ei ole oikea. Ehkä ensi valtuustokaudella pystytään paremmin valvomaan tilinpitoa.